Değerlerimiz

Değerlerimiz

Değerler

  • Kaliteye ve güvenirliliğe odaklı çağdaş çalışma anlayışı,
  • Ürünlerimizin tüketicilerin gerçek ihtiyaçlarına yanıt vermesi,
  • Sürekli gelişen, yenilikçi, akılcı ve sistematik çalışması,
  • Yönetimde eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk anlayışına sahip olmak
  • Yüksek ahlak değerlerini kurumsal kimliğimiz ile bütünleştirmek
  • ‘Güven’ kelimesiyle anılan bir kurum ve kurum kültürü oluşturmak
  • Çalışanlarının memnuniyetini sağlayan